Fogalomtár

 

Kérjük, szűkítsen kategóriákra:

Általános fogalmak látássérültekkel kapcsolatban

 

Segédeszközök látássérülteknek

Általános fogalmak látássérültekkel kapcsolatban

Aliglátás

Az aliglátók az ép látás maximum 10%-ával rendelkeznek. A teljesen vakok és az aliglátók között mégis hatalmas különbség van, hiszen az aliglátók fizikálisan látnak, ha ez a látás ugyan kis mértékű is.
E kis látásmaradvány nagy segítséget nyújt számukra a mozgásban, tájékozódásban, a mindennapi életben, viszont kevés ahhoz, hogy a síkírás-olvasást elsajátítani, vagy azt használni képesek legyenek.
Ezen belül megkülönböztetünk fényérzékenyeket, nagytárgylátókat és ujjolvasókat.

Fényérzékelő

az, aki a fényt érzékeli, annak irányát meghatározza, viszont megkülönböztető képessége gyakorlatilag nincs.

Nagytárgylátóknak

nevezzük azokat, akik mozgó hátérrel jól kiemelkedő nagyobb tárgyakat észrevevő látásteljesítménnyel rendelkeznek.

Ujjolvasónak

nevezzük azokat, akiknél még él a megkülönböztető képesség. (A felmutatott kéz ujjait 0-4 méterig terjedő távolságról is észlelik.)

Gyengénlátás

A gyengénlátó kifejezésen a köznyelvben általában a látásnak mindenfajta, néha csak egyénileg érzékelt, máskor mérhető romlását, csökkenését értik. Szemészetileg és pedagógiailag a “gyengénlátó” megjelölés pontosan körülhatárolt. Hazánkban gyengénlátónak tekintjük azokat a látássérülteket, akiknek a jobban látó szemén a szemüveggel javított látása a teljes látásnak
10-33%-a (V=0,1-0.33), azaz látásélessége 67-90%-os
látótere 20°, vagy annál kisebb
romló tendenciájú szembetegsége van.
A gyengénlátók képesek a normál nyomtatású szövegek olvasására a megszokottnál lényegesen rövidebb olvasótávolságról (5-10 cm).
Külső jegyek alapján sok esetben nem ismerhetőek fel, szemüveget sem minden esetben viselnek.
A gyengénlátók látó életmódot folytatnak, és ezért náluk gyakran megfigyelhető, hogy a munkavállalás során megpróbálják eltitkolni, vagy enyhíteni, illetve kisebbíteni látássérülésük mértékét.

A vak emberek a tapintó-halló életmódot tanulják. Megkülönböztetjük a veleszületetten vak, és a szerzett, vagy később megvakult személyeket.

Vakság

A WHO definíciója szerint vakságnak nevezzük azt az állapotot, ha a látásélesség a jobban látó szemen nem haladja meg az 5%-ot, illetve a látótér nem nagyobb, mint 20 fokos”.
Vakságról az alábbiak szerint beszélhetünk:

– Tudományos értelemben vak a fényérzékelés nélküli szem (amaurosis).
– Általános értelemben viszont vakságról (caecitas) akkor beszélünk, ha mindkét szem vak.
– Pedagógiai szempontból vak az a személy, akinek látásvesztése 90-100%-os, tehát legfeljebb 10%-os látásmaradvánnyal rendelkezik.
– Teljesen vak személy, aki a fényt nem érzékeli (vízusa 0)
– Fényérzékelő az, aki a fényt érzékeli, annak irányát meghatározza, viszont megkülönböztető képessége gyakorlatilag nincs. Ez olyan emberre vonatkozik, aki közvetlen környezetében se tud a szeme segítségével tájékozódni. (Egyik szemével se tudja 1 m távolságból a kéz felmutatott ujjait megszámolni.)
– Társadalmi szempontból vaknak kell tekinteni azt az egyént, akinek a látásélessége a teljes látásélesség egy tizede.
Szakmai (professzionális) vakságról akkor beszélünk, ha valaki a munkakörét gyenge látása miatt nem tudja többé ellátni. (Ennek határai különbözőek, általában az olvasóképesség elvesztését jelenti.)

Segédeszközök látássérültek számára

Braille nyomtató

Hat vagy nyolc pontos Braille funkcióval rendelkezik. A számítógépen begépelt szöveget alakítja át Braille-be. Olyan nyomtató is létezik, amivel kétdimenziós ún. kontúrgrafika nyomtatható. Ezzel az eljárással geometriai ábrákat, képeket ismerhetnek meg a vak felhasználók.

BRAILLE-KIJELZŐ (VAGY BRAILLE-DISPLAY, BRAILLE-SOR)

Egy- vagy többsoros, soronként 40 vagy többkarakteres kivitelben készül. A kurzor helyzetének megfelelően alulról tompa hegyű, műanyag tüskéket emel ki a mechanika. A kidomborodó tüskék Braille-betűk vagy egyéb pontírásos jelek képét alakítják ki. Az általánosan használt hatpontos rendszer két további, 7-esnek (a 3-as alatt) és 8-asnak (a 6-os alatt) nevezett ponttal egészül ki, ezek segítségével speciális számítógépes karakterek létrehozására nyílik lehetőség. Sok esetben a kijelző vezérlőbillentyűkkel is fel van szerelve, akár önálló billentyűzetként is használható.
Képernyőolvasó szoftverek és a normál billentyűzet kiegészítőjeként használjuk. Külön, speciális képzés keretében kell megtanítani a vak tanulónak az eszköz kezelését.

BRAILLE-TÁBLA

A táblák mellett elterjedtek a kisebb 4-6 soros táblák is. A táblán való írás lassú (un. pontozóval történik), az íráshibák nehezen javíthatók, de aki ismeri a rövidírást, viszonylag gyorsan ír vele, súlya nem jelentős, használata hangtalan.

ELEKTRONIKUS OLVASÓKÉSZÜLÉK

Egy képernyőből és egy hozzákapcsolt kamerából áll. A kamera alá helyezett tárgyat vagy képet a képernyőn kívánt nagyságúra nagyítva vetíti. Bizonyos olvasó tv-k összeköthetőek a számítógépekkel is.

Fehér bot

 

A biztonságos tájékozódás és közlekedés segítő eszköze a hosszú fehér bot, amelynek különböző típusait használják. Készülhet egy darabból, tömör üvegszálas műanyagból vagy alumíniumcsőből, illetve a legmodernebbek grafitból, fényvisszaverő felületekkel és az egészségügyi rászorultságot jelző piros csíkokkal ellátva.
Lehet összecsukható, leggyakrabban 4-6 elemes változatban. Az összecsukható botok elemeit erősebb gumiszalag rögzíti egymáshoz. A botok közül a közepesen kemény, tehát nem teljesen merev, de nem is túlzottan hajlékony típusok a legmegfelelőbbek.
Tájékozódás és közlekedés során használható külső és belső térben.

KÉPERNYŐNAGYÍTÓ PROGRAMOK

Olyan szoftverek, amelyek segítségével a képernyőn található képeket, szövegeket fel lehet nagyítani, lehetőség van a kontraszt beállítására, egérmutató méretének megváltoztatására stb., támogatják a windows alatti beszélőrendszereket és/vagy saját, hangkártyán keresztüli felolvasó funkcióval is rendelkezhetnek.

ű

KÉPERNYŐOLVASÓ PROGRAMOK

 

A képernyőolvasó programok olyan szoftverek, amelyek vak emberek számára hozzáférhetővé teszik a képernyő üzeneteit. Ez történhet hangkártyán, beszélőegységen vagy Braille-kijelzőn keresztül, attól függően milyen eszközt részesíti előnyben a felhasználó, illetve a képernyőolvasó programok milyen eszközöket támogatnak. A legismertebb számítógépes képernyőolvasók Magyarországon: a Window-Eyes, Jaws for Windows, NVDA szoftverek.

 

PONTÍRÓGÉP

A gép hét billenytűje közül hat a Braille-írás egy-egy pontjának kialakítására, egy pedig a szóköz előállítására szolgál. A vak egyszerre nyomja le (a két kéz mutató-, középső- és gyűrűsujja segítségével) az írni kívánt betű pontösszetételének megfelelő billentyűket.