Szolgáltatások

Elemi rehabilitációs szolgáltatások látássérültek részére

A korábbi évek rehabilitációban szerzett eredményes tapasztalatai alapján várjuk azon látássérültek jelentkezését, akik látássérülésük folytán életvezetési problémáik megoldásában keresnek segítséget.

Bövebb információk az elemi rehabilitációs weboldalunkonkülső

Önálló leszek

Funkcionális látásvizsgálat

Azon klienseink számára, akiknek van hasznosítható látása, látásrehabilitációs szolgáltatást nyújtunk. Ennek két területe van, a funkcionális látásvizsgálat és a látástréning. A vizsgálat célja, hogy a gyakorlatban hasznosítható látási funkciók (távoli és közeli látásélesség, kontrasztérzékenység, színlátás, sötétadaptáció, centrális és perifériás látótér) feltérképezésével megállapíthassuk, hogy a kliens milyen mértékben képes látására támaszkodni a közlekedés-tájékozódás, mindennapi tevékenységek, olvasás és információszerzés, valamint munkavállalás területein; milyen adaptációs technikákkal, optikai és/vagy elektronikus segédeszközökkel javítható látása; illetve mely területeken igényel rehabilitációt, beleértve a látástréninget is.
Optikai segédeszközök: különböző típusú és törőerejű nagyítók, fényvédő filteres szemüvegek és távcsövek.
Elektronikus segédeszközök: különböző típusú olvasó televíziók és videolupék.

Látástréning

A különböző látási funkciók fejlesztése, a megváltozott észlelési körülményekhez és a különböző környezeti feltételekhez való alkalmazkodás kialakítása; adaptációs technikák, optikai és elektronikus segédeszközök használatának megtanítása különböző praktikus tevékenységekhez. A látás fejlesztése elsődlegesen az olvasási készség kialakítása, megtartása, visszaszerzése valamint a tájékozódás-közlekedésben való használata érdekében.

Tájékozódás- és közlekedéstanítás

A közlekedés és tájékozódás tanítása során klienseinket megismertetjük azokkal a technikákkal, amik a biztonságos és önálló haladáshoz szükségesek. Védőtartásokkal, látóvezető kísérési technikákkal, a különböző bottechnikákkal. Az addigi ismereteire építve kialakítjuk a tájékozódás fogalomrendszerét, amely segítségével gyorsan és hatékonyan orientálódik környezetében. A technikák elsajátítása után a számukra informatív támpontok felhasználásával egyre nehezedő helyszíneken közlekedve alkalmassá válnak arra, hogy eljussanak A pontból B pontba, ehhez kiválasszák és felhasználják a megfelelő eszközöket, útvonalakat, eltérülés esetén korrigáljanak. Képesek legyenek segítséget kérni, elutasítani. Önállóan közlekedő látássérültek esetén új útvonalak tanítását végezzük.
Vakvezető kutyát igénylő látássérülteket a tájékozódás és alapvető közlekedési technikák megismertetésével felkészítünk az önálló kutyás közlekedésre, a kutyakiképző szervezetekkel együttműködésben segítjük a kutyával való összehangolódást az átadás folyamatában, a helyi viszonyoknak megfelelő tájékozódás kialakítását valamint konkrét útvonalak megismerését. Hosszabb ideje kutyával közlekedőket igény esetén új útvonalakkal ismertetünk meg.

Mindennapos tevékenységek újratanítása

A csökkent vagy elvesztett látás nem zárja ki az önellátást, a háztartás vezetésének képességét.
A szolgáltatásunkban olyan kompenzációs technikák, módszerek, speciális és adaptált eszközök megismertetését kínáljuk fel, ami a megváltozott élethelyzetben lehetővé teszi a sikeres önálló életvezetést étkezéssel kapcsolatos tevékenységekben, személyes higiéniában, szortírozásban, mosásban, vasalásban, teregetésben, takarításban, varrásban, pénz és pénzkezelésben, életvitelt segítő eszközök kezelésében, gyógyszerkezelésben, rendszerezésben, hobbyban, Tv, rádió, telefon, használatában.
Célunk, hogy klienseink életüket tartalmasan, valamint más emberektől való lehető legnagyobb függetlenségben éljék.
Rendelkezésünkre áll minden eszköz, amely egy jól felszerelt háztartásban megtalálható. Ezen felül speciális (beszélő, tapintható jelekkel ellátott) használati tárgyak kipróbálására nyílik lehetőség. A munkafolyamatokban felhasználjuk az elemi rehabilitáció más területén szerzett tudást, Braille írás/olvasás, optikai segédeszközök, kontrasztot biztosító alátétek, helyi világítások, árnyékolások alkalmazását.

Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása

Köszönhetően napjaink rohamosan fejlődő technikai lehetőségeinek, egyre több minőségi segédeszköz és lehetőség áll a rehabilitáció előtt állók számára. Az egyik ilyen segítség az informatikában rejlik. Olyan megoldások sora érhető el napjainkban, amelyek segítségével mind a gyengénlátók, mind pedig a vakok számára egyre akadálymentesebben biztosítható az információhoz való hozzájutás.
Az elektronikus úton történő információszerzés számítástechnikai eszközök használatával valósul meg. A vakok számára a JAWS for Windows és az NVDA képernyőolvasó program, a gyengénlátók részére pedig a Magic képernyő nagyító szoftver áll rendelkezésre számítógépes környezetben. A kommunikációt és az információszerzést a számítógép mellett egyre inkább lehetővé teszik az úgynevezett okostelefonok is, alapítványunk ezen eszközök használatához is képes hathatós segítséget nyújtani.
A számítógéppel és az említett eszközökkel való részletes megismerkedést egyéni, mindenki számára személyre szabott keretek között kívánjuk biztosítani.

Életvitelt segítő eszközök használatának tanítása

A látássérültek számára lehetőség nyílik speciálisan kialakított, módosított eszközök használatára, amelyek segítik őket abban, hogy közelíteni tudjanak a sérülés bekövetkezése előtti életvitelükhöz, csökkentsék hátrányaikat. Ezeknek az eszközöknek a megismertetése, használatuk megtanítása szintén az elemi rehabilitáció feladata. (beszélő készülékek, tapintható jelekkel ellátott tárgyak, speciális informatikai eszközök, telefonok stb)

Alternatív írás-olvasás, Braille

A látássérült megtanulja és alkalmazza a síkírás-olvasás helyett a pontírás-olvasást, azon nemzetközi technikát, mely a tapintáson alapul. Célunk, hogy az itt megszerzett tudásával önállóan kommunikáljon, saját magának bármit fel tudjon írni.
Célzott szociális és kommunikációs készségfejlesztő tréning /

Pszichológusi megsegítés

A rehabilitáció során egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadást, krízis-intervenciót, mentálhigiénés prevenciós szolgáltatást valósítunk meg. A bio-pszicho-szociális szemlélet értelmében fontosnak tartjuk a különböző – rehabilitációban részt vevő – szakemberek szoros együttműködését, adott esetben a látássérültek családjával való együttműködést. Kiemelten fontosnak tartjuk az önismeret fejlesztését, az önértékelési problémák kiküszöbölését, az önállóság növelését, az életvezetési nehézségek leküzdését (a konfliktus- és problémakezelés javítását, a kapcsolat-teremtési készség javítását), melyek lehetővé teszik a zökkenőmentes munkába állást is.
Rehabilitációs, életviteli és életmód tanácsadás / szociális munka
Azok az emberek, akik felnőtt korukban válnak látássérültté, krízist, veszteséget élnek át. Életük legtöbb területén változás áll be, korábbi szerepeiket, feladataikat – ideiglenesen vagy akár végérvényesen – nem tudják ellátni. Új stratégáikat kell kialakítaniuk, amelyekkel a megváltozott élethelyzetben is boldogulni tudnak, és legalább olyan életszínvonalon élhetnek tovább, mint a látássérülést megelőzően.
Nagyon fontos, hogy a rehabilitációban résztvevő kliens megfelelő szociális háttérrel rendelkezzen, hiszen ha valaki napi megélhetési gondokkal küzd, vagy komoly családi válságban él, nem tud teljes erőbedobással dolgozni a rehabilitáció többi területén.
A szociális munkással történő együttműködés tehát fontos helyet foglal el a rehabilitáció folyamatában.

Foglalkozási rehabilitáció

Alapítványunk a Látássérült személyek foglalkozási rehabilitációja (LFR) elnevezésű munkaerő-piaci program sztenderdje alapján nyújtotta szolgáltatását 2009 és 2014 között. A folytatáshoz továbbra is rendelkezésünkre állnak a szükséges feltételek, amennyiben támogatást nyerünk el rá.

A szolgáltatás célja volt:

Az elemi rehabilitációs szolgáltatások mellett működő foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások keretein belül az ügyfelekkel való személyes találkozás során az igények és lehetőségek tisztázásán túl klienseinket munkavállalással kapcsolatos tájékoztatásban és tanácsadásban részesítettük. Feltérképezésre került klienseink pszicho-szociális környezete és igény esetén szociális munkás, illetve pszichológus szakemberek segítették elhárítani a munkába állást akadályozó tényezőket, együttműködve a foglalkozási rehabilitációs szakemberekkel. Az egyéni tanácsadások során a klienssel közösen kerültek meghatározásra a foglalkozási rehabilitáció egyes lépései.

A szolgáltatások hatékonysága, az ügyfelek komplex felkészítése miatt fontos az elemi és foglalkozási rehabilitáció szoros együttműködése. Szükséges, hogy adott esetben lehetőségünk legyen az elemi rehabilitáció folyamatán sikeresen végighaladó kliens számára alternatívát adni, ajánlani a jövőt illetően a teljes társadalmi integráció/reintegráció, tehát a munka világába való visszatérés, aktív jelenlét érdekében. Ezért újra gondoltuk e tevékenységünket, és 2018-ban innovatív szakmai programot dolgoztunk ki, egy a pályaorientáció módszertanára épülő szolgáltatást. Ennek keretében a pályaorientáció módszertanát ötvöztük a playback színházi technikával speciális célcsoportra, látássérült személyekre kidolgozva. A megvalósítás során a résztvevők két csoportban, trénerek segítségével vettek részt a playback technika lépéseit követve, melyben a csoportzárás színházi előadás volt. Munkájukat szakmailag támogatta a módszer kidolgozására felkért pályaorientációs facilitátor, tiflopedagógus szakértő, valamint a Pécsi Playback Színház (https://www.ppsz.hu/ ). Video és kiadvány formájában rögzítettük a tapasztalatokat. A projekt végén rendezett záró konferencián pedig bemutattuk a módszertant, mely kiadvány formájában elérhető trénerek, pszichológusok, gyógypedagógusok számára is. (Az elkészült kiadványkülső, PDF dokumentum)

A projekt bemutató kisfilmje.külső

Sokszor, sokféle módon mutatkoztunk már be kisebb-nagyobb csoportoknak, és itt a Facebook-on is. Részt vettünk már számtalan szemlélet formáló programon, szerveztünk láthatatlan vacsorákat azért, hogy minél közelebb hozhassuk az érdeklődők számára a látássérültek világát. Ennek ellenére, az elmúlt évben mégis hiányérzetünk támadt.   Úgy gondoltuk, hogy kell még valami új, valami egészen más. Valami olyasmi, amit idáig még nem csináltunk. Hát sok mindent nem csináltunk még, így bemutatkozó kisfilmet sem. Megálmodtuk, és meg is valósítottuk, most pedig örömmel osztjuk meg veletek.

Bemutatkozó kisfilmkülső, új ablakban nyílik

 

Amikor valaki részlegesen, vagy teljesen elveszíti látását, a hiányérzet és a fájdalom felbecsülhetetlen. Van, aki ilyenkor azt gondolja, hogy soha többé nem fog tudni teljes életet élni ezzel az állapottal. Ahogy telik az idő, valamennyien mégis szép lassan felállnak, és úgy döntenek, hogy megpróbálják élni az életüket látás nélkül is.   Az alábbi kisfilm több olyan kliensünket mutat be, akiknek ez már sikerült. És nem is akárhogy.

2. Bemutatkozó kisfilmkülső, új ablakban nyílik